question-nr-51

Milline on autoritasu alammäär?
Autoritasu alammäära või tariife seadus ei kehtesta. Autoritasu suurus lepitakse kokku autori ja kasutaja vahel autorilepingus. Juhul kui tegemist on kahju hüvitamise nõudega, siis võetakse aluseks autoritasu, mida antud valdkonnas tavaliselt makstakse.