question-nr-55

Kas riigiasutus võib konkursi tingimustes nõuda, et teosed peavad olema Creative Commons litsentsiga?
Creative Commons litsentsid on tüüptingimused, mille kaudu oma teoste kasutamist reguleeritakse. Konkursi tingimustesse võib panna viite Creative Commons reeglitele. Juhul kui konkursi kaudu soovitakse saada teosed, mille kasutamine oleks üldsusele vaba, siis peab sõlmima varaliste õiguste loovutamise lepingu. Tellija on siis õiguste omaja ning saab ise otsustada, millisel viisil teoseid kasutatakse.