question-nr-57

Soovime kaupluses näidata klientidele ajaveetmiseks filme.
Tegemist on teose avaliku esitamisega, mille tarvis on vaja saada nõusolek filmi autoritelt. Tavaliselt on filmi autoriõiguste omajateks produtsent või filmitootja.