question-nr-59

Kujundasin ettevõttele tootepakendi. Kas mul on õigus keelata pakendikujunduse kasutamast, kui mulle ei ole selle eest raha makstud?
Sõltub sellest, milline leping on sõlmitud. Milline õiguslik suhe on olnud töö tegemisel, kas töövõtuleping või tööleping? Juhul kui kasutatakse ilma autori loata teoseid, siis on autoril õigus nõuda teoste kasutamise lõpetamist ehk keelata pakendikujunduse kasutamast.