question-nr-62

Ettevõte ostis fotograafilt fotode kasutamise õiguse. Modelliga lepingut ei sõlmitud. Kas modellil on ka õigus otsustada, kuidas neid fotosid kasutatakse?
Autoriõigus tekib teose autorile ehk antud juhul fotograafile. Isikul, kes on fotol jäädvustatud, autoriõigusi ei teki. Isik oli ilmselt teadlik sellest, et teda pildistatakse. Seega ei saa ta ka tugineda perekonnaelu ja eraelu põhiseaduslikule kaitsele. Ainus õiguslik piirang fotokasutajale tuleneb reklaamiseadusest, mille järgi ei tohi reklaami tootja reklaamis ilma isiku nõusolekuta kasutada pildimaterjali või nimelist viidet ühegi füüsilise isiku kohta. Juhul kui reklaami tootjal või tellijal ei ole isiku kasutamiseks nõusolekut, siis tuleks pöörduda reklaami tootja või tellija poole ning teatada neile, et isik ei ole nõus tema kujutise kasutamisega reklaamis.