question-nr-64

Töötasin arvutigraafikuna.Kas töölt lahkudes on mul õigus oma töid avaldada?
Sõltub milline õiguslik suhe oli tööandjaga ja millised olid lepingu tingimused. Juhul kui tegemist oli töösuhtega (tööandja palgal, töölepinguga), siis kuuluvad teose varalised õigused tööandjale. Juhul kui on töövõtuleping, siis autorile (kui lepingus pole teisiti kokku lepitud). Seega töösuhte korral ei saa ilma tööandja nõusolekuta teoseid avaldada (v.a õppetöö ja isiklik kasutamine). Vt ka Autori õigused töösuhtes.