question-nr-70

Kas avalikud kirjad kuuluvad autorõiguse alla?
Autoriõigust kohaldatakse ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalastele jms kirjalikele teostele. Seega märgukiri on autoriõigusega kaitstav. Isiklikuks kasutamiseks võib teoseid kasutada autorilt luba küsimata ja tasu maksmata. Juhul kui märgukirja soovitakse reprodutseerida, internetis levitada täies mahus jne, siis peab luba küsima autori(te)lt. Tsiteerimine ja refereerimine on vaba kasutus ning selle jaoks luba küsima ei pea. Samuti ei pea luba küsima õppeotstarbel kasutamisel.