question-nr-74

Kas erakirjad on kaitstavad autoriõigusega? Kui ma tahan avaldada osaliselt kirju, mida ma ise ei ole kirjutanud ja mis ei ole mulle kirjutatud, siis kellelt ma selleks luba pean küsima?
Autoriõigusega on kaitsavad ka erakirjad. Autoriõiguse tähenduses on nad käsitletavad kui ilukirjandusteosed. Juhul kui soovitakse avaldada eraisikute kirjavahetust, siis tuleks selle tarvis küsida kirjade autorilt või tema pärjatelt luba. Samas ei ole ainult küsimus autoriõiguses, põhiseadus kaitseb ka eraelu puutumatust. Juhul kui kirjad ei ole varem avaldatud, siis ei saa neid kasutada (tsiteerida, refereerida) ka vaba kasutuse tingimustel.