question-nr-75

Kas detailplaneeringu lisaks olev eskiis on autoriõiguse objekt ja kas hoone eskiisi autoril on esmaõigus hoone edasiseks projekteerimiseks?
Autoriõigusega on kaitstav arhitektuurne graafika (joonistused, eskiisid, skeemid, joonised, plaanid, projektid jm), projekti sisu lahtimõtestavad seletuskirjad, tekstilisad, programmid, arhitektuursed plastikateosed (mudelid, maketid jm), arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteosed (hooned, rajatised, pargid, haljasalad jm), linnaehitusansamblid ja kompleksid. Autoril tekib autoriõigus ka teose loomise vaheetappide resultaatidele (eskiis, visand, plaan, joonis). Autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest. Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata teostada oma arhitektuurne projekt seaduses ettenähtud korras. Seega eskiisi järgi edasine projekteerimine saab toimuda ainult autori nõusolekul.