question-nr-76

Kas muusikavideot, mille autoriõigused kuuluvad mulle, võin kasutada mistahes reklaamklipis ilma videos osalenud inimestelt luba küsimata?
Kuna autoriõigused kuuluvad teose kasutajale, siis küsimus ei ole niivõrd autoriõiguses kui reklaamiseaduses. Reklaamiseaduse § 7 lg 1 järgi reklaami tootja ei tohi reklaamis ilma isiku nõusolekuta kasutada pildimaterjali või nimelist viidet ühegi füüsilise isiku kohta. Kas muusikavideos osalenud isikud olid teadlikud sellest, et nende isikut võidakse kasutada reklaamis? Kas võib eeldada, et isikud on nõus sellega, et neid kasutatakse reklaamis? Reklaamide puhul kehtib ka praktika, et juhul kui inimese kujutis ei ole reklaamis identifitseeritav (nt isiku nägu ei ole näha), siis isikult luba küsima ei pea.