question-nr-77

Kui eraisik või ettevõte tellib autorilt teose makstes loojale selle eest tasu. Kellele kuulub pärast teose valmimist teose autorsus ning võimalikud autoritasud?
Töövõtulepingu puhul lepitakse õiguste kuuluvus lepingus. Autorsus on võõrandamatu õigus. Lepinguga saab isiklike õigusi küll litsentseerida. Autoritasud on poolte kokkuleppe küsimus. Arvestama peab ka autorilepingu vorminõuetega. Õiguste loovutamine ja ainulitsents peavad olema kirjalikus vormis. Lihtlitsents võib olla kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.