question-nr-78

Kas 1932-1935 kirjastuse “Loodus” poolt välja antud “Eesti Entsüklopeedia” esimeste köidete (I-V) autorõigused on praeguseks lõppenud?
AutÕS § 31 järgi kollektiivseks teoseks loetakse teost, mis koosneb erinevate autorite kaastöödest, mis on ühendatud ühtseks tervikuks füüsilise või juriidilise isiku poolt tema initsiatiivil ja juhtimisel ning mis antakse välja selle füüsilise või juriidilise isiku nime või nimetuse all (teatmeteos, teaduslik kogumik, ajaleht, ajakiri, teised perioodilised või jätkuväljaanded jms). Autoriõigus kollektiivsele teosele ja töökohustuste täitmise korras loodud teosele kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist (AutÕS § 41 lg 1). Seega teatmeteose “Eesti Entsüklopeedia” 1932-1935 autoriõigused on lõppenud, sest on möödunud rohkem kui 70 aasta selle avaldamisest.