question-nr-80

Kui valla arengukava on avaldatud Riigi Teatajas valla määruse lisana, kas siis on valla arengukava autoriõiguste alt vaba.
Autoriõigust ei kohaldata õigusaktidele ja haldusaktidele (AutÕS § 5). Juhul kui valla arengukava ei ole õigusakt või haldusakt, siis arengukava tekst on autoriõigusega kaitstav.