question-nr-82

Plaatidel ja DVD-del on kirjas, et avalik esitamine on keelatud. Kas avalikuks esitamiseks loetakse ka seda, kui ma kutsun mõned sõbrad külla, kuulame muusikat või vaatame filme?
Teose avalikuks esitamiseks loetakse teose avalikustamist kohas, mis on üldsusele avatud või ka kohas, mis pole küll üldsusele avatud, kuid kus viibib määramata arv isikuid väljastpoolt perekonda ja lähimat tutvusringkonda, sõltumata sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte (AutÕS § 10 lg 2 p 1). Seega avalikuks esitamiseks ei loeta sõpradega muusika kuulamist ja filmide vaatamist.