question-nr-84

Soovin avalikult esitada laulu ja tahan teada, kas see on kaitstud autoriõigusega? Soovin esitada laulu, mille olen kirjutanud tuntud luuletaja sõnadele. Kas sellisel juhul on mingid kindlad tariifid või piisab kokkuleppest luuletaja või tema esindajaga?
Autoriõigus tekib teose loomise hetkest. Autoriõigus kehtib autori eluajal ja 70 aastat peale autori surma. Muusikateoste avaliku esitamise puhul on autoril õigus lubada ja keelata teose kasutamine ja saada kasutamise eest tasu. Juhul kui on tegemist fonogrammiga, siis ka fonogrammitootjal ja esitajal. Tavaliselt maksab tasu isik, kes kontserdi korraldab (nt kontserdimaja, agentuur, ööklubi). Juhul kui soovitakse salvestada muusikateos, siis on vajalik sõnade autori nõusolek. Juhul kui sõnade autor on Eesti Autorite Ühingu liige, siis teostab õigusi ühing. Juhul kui ei ole liige, siis tuleb kasutamises kokku leppida autori või tema pärijatega. Vt ka www.eau.org.