question-nr-88

Kui ma tahan oma laulule autoriõigusi peale panna, siis mida ma pean tegema?
Autoriõigus teosele (sh laulule – nii viisile kui sõnadele) tekib teose loomisega. Teos loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis. Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist. Siiski soovitab Eesti Autorite Ühing muusikateos registreerida nende kasutajaliideses või kontoris kohapeal, et tagada kogutud tasude õiglane jagamine autorite vahel ning honoraride väljamaksmine.