question-nr-89

Kas avalikus kohas tehtud fotot, millele on jäädvustatud inimene, võib kasutada konkurssidel (või ärilistel eesmärkidel) ilma pildile jäänud isikule teatamata?
Inimesel on põhiseaduslik õigus eraelu puutumatusele, mis laieneb ka inimese kujutise kasutamisele pildis. Seega võib isikut pildistada juhul kui isik on sellega nõus. Inimese nõusolekut pildistamiseks võib eeldada näiteks avaliku ürituste puhul, kus üritusel osalejad on teadlikud, et neist võidakse teha fotosid või filmida (näiteks laulupidu). Nõusolekut ei ole vaja juhul, kui inimese kujutis pildil ei ole seostatav konkreetse isikuga. Inimene võib igal ajal sellise nõusoleku tagasi võtta. Inimese nõusolekut on vaja foto kasutamisel reklaamis. Reklaamiseaduse § 7 lg 1 sätestab, et reklaamis ei tohi ilma isiku nõusolekuta kasutada pildimaterjali või nimelist viidet ühegi füüsilise isiku kohta.