question-nr-90

Kas autoriõigus kehtib internetis avaldatud fotodele? Kas on lubatud fotode reprodutseerimine teisel kodulehel? Kas linkide kasutamisel on viide autorile vajalik?
Internetis avaldatud fotograafiateoseid võib kasutada autorilt luba küsimata vaba kasutuse ulatuses. Juhul kui internetis avaldatud foto tehakse kättesaadavaks teise kodulehekülje kaudu, siis seda ei loeta vabaks kasutuseks ning selliseks tegevuseks on vaja küsida autorilt luba. Fotode linkide kasutamine on lubatud. Linkide kasutamisel viide autorile ei ole kohustuslik. Linkide kasutamine ei ole lubatud juhul, kui tegemist on väljavõtete tegemisega andmebaasidest.