question-nr-91

Soov teha laulust remiks. Kas pean konsulteerima esitajaga? Kas DJ-d saavad remiksimise eest raha?
Muusikateose sõnade ja viisi autoritele kuulub õigus lubada ja keelata muusikateose reprodutseerimine ja töötlemine. Esitajal on õigus esituse puutumatusele ja reprodutseerimisele. Fonogrammitootjal on õigus reprodutseerimisele. Juhul kui remiks kasutab mõnda eelnimetatud komponenti, siis tuleb remiksi salvestamiseks saada luba õiguste omajatelt. Õigusi vahendavad Eesti Autorite Ühing ja Eesti Esitajate Liit. Remiksi raadiojaamas edastamise ja avaliku esitamise eest on õigus saada tasu ka remiksi autoril. Juhul kui remiks tehakse isiklikuks kasutamiseks, siis luba küsima ei pea.