question-nr-95

Kui ostan filme või muusikat internetist, kas kopeerida isiklikuks tarbeks? Kauplusest ostetud DVD?
Juhul kui tegemist on interneti kaudu ostetud CD või DVD plaadiga, siis laienevad sellele vaba kasutuse õigused. Samuti nagu kauplusest ostetud DVD-le. Juhul kui on tegemist filmi või muusikaga, mis ostetud faili kujul teenusepakkujalt (online music service, näiteks iPod või iTune), siis vaba kasutus sellistele muusika- ja filmifailidele ei laiene (AutÕS §-st 80³ lg 5). Nimetatud juhtumitel teenuse pakkuja otsustab, mitu koopiat on võimalik tarbijal failist teha (näiteks iPod ja iTune puhul 7 koopiat).