question-nr-98

Olen kodulehe webmaster ja haldaja. Kas mul on õigus kasutada oma kodulehel autorsuse tõestamiseks copyright sümbolit? Kuidas tõestada oma autorsust seoses kodulehe tegemise ja haldamisega?
Kodulehte, kui iseseisvat objekti, autoriõigusega kaitsta ei saa. Autoriõigust saab kohaldada näiteks kodulehe graafilisele kujundusele, tekstidele, tarkvarale, fotodele, andmebaasidele. Autoriõiguse tekkimiseks ei pea mingeid formaalsusi täitma. Õigused tekivad teose loomisega. Autorinime ei pea teosele lisama. © märgi kasutus ei ole vajalik. Kodulehe autoriõiguse tähistamine ei oma õiguslikku tähendust. Autorsust eeldatakse, mis tähendab, et isik, kes on märgitud teose juurde autorina, loetakse autoriks senikaua kuni selline autorsus on vaidlustatud.