question-nr-99

Kas kaupluses võib raadio mängida stereosüsteemide eksponeerimiseks? Kas klientide lõbustamiseks võib kaupluses mängida televiisor?
Muusikateoste avalik esitamine ei ole seotud tehnilise aparatuuri ega muusika mängimise eesmärkidega. Autoriõiguse seaduse kohaselt on autori varaliste õiguste rikkumiseks ka ühe teose loata avalik esitamine ja seda ka siis, kui teose avaliku esitamise kohas ei viibi esitamise ajal ühtki isikut. Muusika avaliku esitamise oluliseks kriteeriumiks on “avalik koht”. Juhul kui soovitakse kaupluses ostjatele muusikat mängida, siis tuleb selle jaoks luba küsida ja tasu maksta nii autoritele, esitajatele kui fonogrammitootjatele (kaks viimast on hõlmatud ühe lepinguga). Juhul kui muusika esitamine on juhuslik, näiteks demonstreeritakse konkreetsele ostjale stereosüsteemi võimalusi, siis luba küsima ja tasu maksma ei pea. Juhul kui stereosüsteemid mängivad iga päev 12 tundi kaupluse külastajatele, siis on tegemist muusikateoste avaliku esitamisega, sõltumata sellest, mis eesmärkidel seda tehakse. Ilmselt on otstarbekuse küsimus, kas maksta muusikateose avaliku esitamise eest ja esitada muusikat piiramatul hulgal või hoolitseda selle eest, et stereosüsteem pandaks käima ainult ostja palvel ning televiisoril oleks heli välja lülitatud. Teoreetiliselt on võimalik luua ka selline olukord, kus muusika eest tasu maksta ei tule (muusikateose autori surmast on möödunud 70 aastat, esituse salvestamisest on möödunud 50 aastat, USA fonogrammitootja fonogramm jne). Vt  ka muusikateoste avaliku esitamise õigus.