Allpool asuvad koomiksid aitavad noorematel lugejatel paremini mõista autoriõiguseid, kaubamärgiõiguseid ja patente.

Autoriõigus

Kaubamärgid

Patendid

Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke