24. mai 2016 Euroopa Liidu muusikatööstus kaotab piraatluse tõttu igal aastal 170 miljonit eurot

Patendiamet :

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti uue uuringu kohaselt kaotas EL 2014. aastal muusikapiraatluse tõttu 170 miljonit eurot ehk 5,2% kogu muusikatööstuse tuludest. Uuring põhineb Rahvusvahelise Fonogrammitootjate Föderatsiooni (IFPI) andmetel. IFPI esindab kogu maailma plaadifirmasid ja muusikaagentuure. Uuringus analüüsitakse Euroopa Liidu müügiandmeid kõigist 19 liikmesriigist, ja 99% müügist leidis aset aastal 2014.