14.09.2016 Autorite Ühing: kogu autoriõigus ei vaja reformi

Äripäev : Autorite Ühing: kogu autoriõigus ei vaja reformi

Oma aastakõnes esitles Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker autoriõiguse reformi ettepanekuid, millega muudetakse selgemaks näiteks telesaadete ja -filmide müügi- ja ostureeglid, mis ühtlasi lihtsustavad kaablioperaatoritel saadete hankimist. Avalikes huvides tegutsevad teadus- ja uurimisasutused võivad autoritasudest pääseda. Reformiga vähendatakse ka platvormide autoritasude vahel valitsevaid hinnakääre.

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juristi Anne Ly Hussari arvates ei vaja autoriõigus tervikuna reformimist. Probleem on eelkõige selles, et digitehnoloogia kiire areng on võimaldanud inimestele teenuste pakkumist, mis sisaldavad ka autoriõigusega kaitstud teoseid (muusikateoseid, filme jne). Kuid selliste teenuste pakkujad ei maksa teoste autoritele tasu või on nende makstav tasu liiga väike.

EAÜ juhatuse liikme Mario Kivistiku sõnul omab praktilist väärtust aga direktiivi punkt, mille kohaselt autoritel on õigus küsida lepinguparneritelt täiendavat tasu juhul, kui algselt kokkulepitud tasu on ebaproportsionaalselt madal.