2.10.2017 Vikipeedia mõjutab teadust

Postimees : USA Massachusettsi tehnoloogia instituudi (MIT) ja Pittsburghi ülikooli teadlaste eksperiment-uuring näitas, et Vikipeedia mõjutab teadustöödes kasutatavat sõnavara. Üldiselt inimesed ei viita oma teadustöödes Vikipeediale, sest suur osa institutsioonidest ei soovita või lausa keelavad seda teha. Sellegipoolest kasutavad teadlased seda allikat mingil määral. Uuringu ühe autori Neil Thompson`i (MIT) sõnul jõuti läbiviidud eksperimendi tulemusena  järeldusele, et Vikipeedia mõjutab seda, kuidas teadlased oma uurimistöid kirjutavad, seega aitab kujundada teadust.