4.07.2017 “Laul Põhjamaast” võiks olla vabas kasutuses

EPL : Viimasel laulupeol kavavälisena kõlanud “Laulu Põhjamaast” õigused tekitavad autori tütre ja õigusi haldava kirjastuse vahel pingeid. Ülo Vinteri tütar Ülle Rajasaar näeks parima lahendusena seda, et kirjastus soostuks tegema tema kui autoriõiguse pärijaga kirjaliku kokkuleppe, et nimetatud teost võib anda kasutamiseks kolmandatele isikutele. Eesti autorite ühingu jaoks pole spontaanne esitus probleem. Pärast kontserti ootab ühing korraldajatelt esitatud lugude nimekirja, nende esitamise eest saadakse tasu ja see jagatakse lugude autoritega.