5.10.2017 Eesti üritab turris Euroopat lepitada

Postimees : Euroopa Liidus on seoses globaliseerumise ja digiajastuga alustatud autoriõiguste reformimist. Enim intriige on tekitanud plaanid püüda ühelt poolt anda teoste autoritele muutunud digitaalses keskkonnas suurem kontroll oma loomingu üle – koos võimalusega saada autoritasu – ning teiselt poolt suurendada võõra sisu üleslaadijate ning platvormide vastutust. Intervjuus justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleri Kai Härmandiga püüab teemasse selgust tuua ajakirjanik Aivar Pau.