8.03.2017 Marie Underi autoriõigused kehtivad aastani 2055

Eesti Ekspress : Eesti Kultuuri Koondis Rootsis on nõus loovutama oma osa (37,5 protsenti) poetess Marie Underi (1883–1980) autoriõigustest Eesti riigile. Ülejäänud 62,5 protsendi omanik on Saksamaa Baieri liidumaa.

Senini arvati Eestis, et õigused Underi teostele kuuluvad Eesti riigile. Kirjastajad maksid luuletuste avaldamise eest honorari, millest kultuuriministeerium jagas üliõpilastele kokku 6000 eurot stipendiume.

Mullu avastati kultuuriministeeriumi autoriõiguste revisjoni käigus, et puuduvad dokumendid, mis kinnitanuks kuulsate luuletuste kuulumist Eesti riigile. Underi pärandus jagunes tema tütarde Hedda Hackeri ja Dagmar Stocki vahel. Stockholmis 1988 surnud Hedda pärandas veerandi oma varast õde Dagmarile ja ülejäänu Eesti Kultuuri Koondisele. Dagmar suri Baierimaal 1994 ilma pärijateta ja tema vara läks Baieri liidumaale. Underi teoste autoriõigused kehtivad 2055. aastani.