26.09.2016 Eesti Autorite Ühingu kohtuvaidlus Vabariigi Valitsusega saadeti Riigikohtust uuesti ringkonnakohtusse

EAÜ : Eesti Autorite Ühingu kohtuvaidlus Vabariigi Valitsusega saadeti Riigikohtust uuesti ringkonnakohtusse

18. veebruaril 2013 esitasid Eesti Autorite Ühing (EAÜ), Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) ja Eesti Esitajate Liit (EEL) Tallinna Halduskohtule kaebuse, milles taotlesid Vabariigi Valitsuselt aastatel 2010-2013 tekitatud kahju hüvitamist. EAÜ, EFÜ ja EEL-i hinnangul on autoritel, esitajatel ja fonogrammitootjatel aastatel 2010–2013 jäänud saamata umbkaudu 831 416 eurot, kuna Vabariigi Valitsus ei ole kaasajastanud salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, millelt tühja kasseti tasu arvestatakse. 29.septembril 2016 otsustas Riigikohus saata selle kohtuasja tagasi ringkonnakohtule uueks arutamiseks. Riigikohus leidis, et Vabariigi Valitsus on oma tegevusetusega  rikkunud Euroopa Liidu õigust ehk infoühiskonna direktiivi 2001/29/EÜ, mille alusel iga liikmesriik kohustus tagama autoritele, esitajatele ja fonogrammitootjatele õiglase hüvitise nende loometöö kasutamise korral. Asja uuesti läbivaatamisel peab ringkonnakohus otsustama autoritele, esitajatele ja fonogrammitootjatele hüvitamisele kuuluva kahju täpse suuruse.