19. mai 2016 Mida teha, et ideedest ja informatsioonist saaks sinu ettevõtte vara?

DELFI Ärileht : Mida teha, et ideedest ja informatsioonist saaks sinu ettevõtte vara?

Enamik organisatsioone mõistavad vajadust oma immateriaalset vara kaitsta, kuid ollakse raskustes selle määratlemise ja klassifitseerimisega. Kõige üldisemal tasemel tuleks kõigepealt eristada organisatsiooni jaoks vajalik intellektuaalne omand (autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused ja tööstusomand) ning andmed/informatsioon (nt ärisaladus, isikuandmed). Kaardistades ettevõtte immateriaalsed väärtused, saab  nad paigutada ülalnimetatud kategooriate alla. Seejärel on võimalik selgitada, milliseid toiminguid võiks ja peaks tegema nende väärtuste kaitseks.