Rahvusraamatukogus toimus X oskuskeelepäev

Teisipäeval, 6 oktoobril toimus Eesti rahvusraamatukogus X oskuskeelepäev.

Arutluse all olid viimase aja muutused eesti keele arengu ja säilimise korraldamises,

Vikipeedia ühe oskuskeele edasiviijana, mitme eriala terminoloogiaküsimused ja

peatuti ka terminoloogiatöö alustaladel. Kava, slaidid ja videosalvetis on kättesaadavad

Rahvusraamatukogu kodulehel.