Tähtis teada

Kui autoriõiguste kehtivusaeg on lõppenud, võib teost kasutada autorilt luba küsimata ja selle eest tasu maksmata.

Autoriõiguse piirangud ja erandid on selgelt määratletud raamatukogude, arhiivide,

ja muuseumide huvides ning puudutades õpetustegevust, tsitaatide kasutamist ja teoste valmistamist puudega inimestele.