Tähtis teada

Autoriõigusega kaitstud teoste tahtlik ja õigusvastane levitamine on piraatlus.

Piraatsalvestisi ei tohi müüa ega tuua maale isegi isiklikuks kasutamiseks.

Võõra teose või teose esituse oma nimel üldsusele teatavaks tegemine on plagieerimine.

P-2-P failivahetus on õigusvastane.