Tähtis teada

Autoriõigus kaitseb idee väljendusviisi.

Autoriõigus kaitseb originaalseid teoseid.

Autori isiklikud ja varalised õigused tekivad teose loomisega.

Intellektuaalomandi õigused on territoriaalse iseloomuga.

Intellektuaalomandi õigused on tähtajalised.

Loojal (autoril) on õigus oma töö tulemustele.

Autoril on õigus ise otsustada oma loomingu üle.