Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke