Teosed, mida ei kaitsta

Autoriõigusega ei ole kaitstavad:

  1. ideed, kujundid, mõisted, teooriad, protsessid, süsteemid, meetodid, kontseptsioonid, printsiibid, avastised, leiutised;
  2. rahvaloominguteosed;
  3. õigusaktid ja haldusdokumendid ning nende ametlikud tõlked;
  4. kohtulahendid ning nende ametlikud tõlked;
  5. riigi ametlikud sümbolid ja organisatsioonide sümboolika;
  6. päevauudised;
  7. faktid ja andmed;
  8. ideed ja põhimõtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid.