Teosed, mida ei kaitsta

Autoriõigusega ei saa kaitsta otseselt teose sisu ennast (ideed, teooriat, hüpoteesi jne). Seega ei kaitse autoriõigus mitte seda, mida öeldakse, vaid seda, kuidas öeldakse. Tõsi küll, tihti on sisu ja vorm lahutamatud, näiteks kujutava kunsti teostes. Kuid autoriõiguse missioon ja võimalused on suunatud just väljendusvormi kaudu loomingu kaitsmisele.

Seega kaitstakse artiklit, aruannet, maali, laulu, hoone väliskuju, ettekannet, arvutiprogrammi jms sellises sõnade, helide, kujundite, värvide jms seostatuses, mille autor on teosele andnud.

 

AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAVAD TEOSED AUTORIÕIGUSEGA EI OLE KAITSTAVAD
1) ilukirjandus-, publitsistika-, poliitika-, haridusalased jms kirjalikud teosed; 1) ideed, kujundid, mõisted, teooriad, protsessid, süsteemid, meetodid, kontseptsioonid, printsiibid, avastised, leiutised
2) teaduslikud ja populaarteaduslikud kirjalikud ja kolmemõõtmelised teosed; 2) rahvaloominguteosed;
3) arvutiprogrammid; 3) õigusaktid ja haldusdokumendid ning nende ametlikud tõlked;
4) kõned, loengud, ettekanded, jutlused jt teosed, mis koosnevad sõnadest ja on väljendatud suuliselt; 4) kohtulahendid ning nende ametlikud tõlked;
5) stsenaariumid ja stsenaariumi plaanid, libretod; 5) riigi ametlikud sümbolid ja organisatsioonide sümboolika;
6) draama- ja muusikalised draamateosed; 6) päevauudised;
7) muusikateosed tekstiga ja ilma tekstita; 7) faktid ja andmed;
8) koreograafiateosed ja pantomiimid; 8) ideed ja põhimõtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid.
9) audiovisuaalsed teosed;
10) maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid;
11) lavastused ja lavakujunduslikud teosed;
12) skulptuuriteosed;
13) arhitektuurne graafika, projekti sisu lahtimõtestavad seletuskirjad, tekstilisad, programmid, arhitektuursed plastikateosed, arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuriteosed, linnaehitusansamblid ja kompleksid;
14) tarbekunstiteosed;
15) disaini- ja moekunstiteosed;
16) fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid;
17) kartograafiateosed;
18) õigusaktide projektid;
19) standardid ja standardite kavandid;
20) arvamused, retsensioonid, eksperthinnangud;
21) tuletatud teosed ja teose muu töötlus;
22) teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud;
23) muud teosed.
Kõik inimesed on autorid, ainult suurem osa neist ei tea seda
Professor Heiki Pisuke